Alt om Tænketanken Fair Maritime

Vision

Tænketanken Fair Maritim som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser, arbejder for, at der kommer en modvægt, som varetager samfundets interesser, til rederiernes lobbyvirksomhed. At der kommer balance i den samfundsmæssige- og politiske debat.

Tænketanken Fair Maritim skal være med til at skabe gennemsigtighed og klare mål for den statsstøtte som ydes.  Gennemsigtighed, som også kræves af EU regler om statsstøtte, for at vi kan få en kvalificeret debat om det fornuftige i tiltagene, og klare mål for, at vi kan se om støtten virker, blandt andet på beskæftigelsen af danske søfarende. Ingen af delene er i dag opfyldt. Der er ikke målsætning på støtten, og skatteministeren har indrømmet ikke at kende værdien af støtten.

Mission

Tænketanken Fair Maritim vil arbejde for at påpege de reelle forhold igennem analyser, udbredning af resultaterne ved informationsmøder, igennem medier, via aktive sociale medierog politisk lobbyvirksomhed. Arbejdet sker i tænketanken med medlemmerne. Tænketanken er politisk neutral men vil i princippet samarbejde med alle der har samme mål som os.

Jer

Tænketanken Fair Maritim håber, at rigtig mange vil bruge os til at nuancere debatterne om; Beskæftigelsen i skibsfarten, Dansk skibsfarts reelle størrelse, beskatning af rederier, rederiernes indflydelse på dansk erhvervspolitik og tekniske forhold.

Om os

Tænketanken Fair Maritim er stiftet af en gruppe borgere som har arbejdet i private, offentlige og faglige organisationer indenfor erhvervet og inkluderer bl.a. tidligere medlemmer af Folketinget. Gruppen har derfor et bredt praktisk og fagligt kendskab til søfartens særlige vilkår.

Stifterne er:

Henrik Berlau: Forhenværende formand for Sømændenes Forbund og tidl. MF.

Kurt Rye Damkjær: Tidligere kaptajn, teknisk direktør og Rektor Simac

Ole Ingrisch: Skibsfører, civiløkonom, bestyrelsesmedlem og tidligere CEO for Esbjerg Havn

Niels Tolstrup: Tidligere direktør i rederi- og transportbranchen. Ejer Strategic Advising

Udover Stifterne er personer med erfaring fra bl.a. revision, økonomi og analysearbejde tilknyttet Tænketanken Fair Maritim.