Danmarks første uafhængige maritime tænketank – er nu stiftet

Danmarks første uafhængige maritime tænketank – FAIR MARITIM – er nu stiftet

Tænketanken vil arbejde for, at der kommer en modvægt, som varetager samfundets interesser, til rederiernes lobbyvirksomhed. At der kommer balance i den samfundsmæssige- og politiske debat.

Stifterne har arbejdet i private, offentlige og faglige organisationer indenfor erhvervet og inkluderer bl.a. tidligere medlemmer af Folketinget. Gruppen har derfor et bredt praktisk og fagligt kendskab til søfartens særlige vilkår.

En del af tænketankens stiftere dannede for et par år siden gruppen ”Statsstøtte i det Blå”, som en reaktion på de meget lempelige vilkår, der er for rederidrift i Danmark. Niels Tolstrup, en af stifterne siger, ”vi kan se, at stort set hele søfartspolitikken er deponeret hos interesseorganisation Danske Rederier”. Danske Rederier er en meget stor organisation med dybe lommer og ressourcer til at varetage rederiernes særinteresser.

Særinteresser der giver meget store privilegier til nogle få på bekostning af den generelle samfundsinteresse. Langt de fleste politiske partier og politikere har ladet sig overbevise af Danske Rederier om, at kun ved at give søfarten helt specielle vilkår, hvor der ikke betales skat og hvor den danske arbejdsmarkedsmodel er sat ud af kraft ved lov, kan søfarten overleve i Danmark. Ved den mindste tale om at ændre på de gunstige vilkår, er modargumentet en udflagning fra Danmark.

Argumenterne som Danske Rederier bruger, og som ukritisk gentages af politikere og desværre også ofte af medierne kan bruges af et hvilket som helst dansk erhverv. Bortset fra landbruget kommer ingen anden branche i nærheden af den ensidige politiske bevågenhed, som søfarten nyder

”Tænketanken vil arbejde for, at der er gennemsigtighed og klare mål for den statsstøtte som ydes”, siger Kurt Rye Damkjær og fortsætter. ” Gennemsigtighed, som også kræves af EU regler om statsstøtte, for at vi kan få en kvalificeret debat om det fornuftige i tiltagene, og klare mål for, at vi kan se om støtten virker. Ingen af delene er i dag opfyldt. Der er ikke målsætning på støtten, og skatteministeren har indrømmet ikke at kende værdien af støtten.”

De økonomiske Vismænd, Nationalbanken, OECD og ILO har alle peget på, at søfarten har alt for lempelige vilkår, når det kommer til beskæftigelses- og skatteforhold. Det er der stort set ingen bevidsthed om i samfundet. Hvor mange ved f.eks. at A.P. Møller, Danmarks største virksomhed, med milliard overskud ikke er på listen over de 50 største skattebetalere? Hvor mange ved mon, at Sparekassen Vendsyssel i 2020 betalte mere i skat, end Danmarks største virksomhed. Sparekassen er nummer 88 på listen over største skattebetalere, A.P. Møller nummer 94.

At det falder sådan ud, skyldes de helt specielle forhold, der bedst kan sammenlignes med skattely, som rederierhvervet er underlagt.

Tænketanken Fair Maritim vil arbejde for at påpege de reelle forhold igennem analyser, udbredning af resultaterne ved informationsmøder, igennem medier, via en aktiv hjemmeside

og politisk lobbyvirksomhed. Arbejdet sker i tænketanken med medlemmerne. Tænketanken er politisk neutral men vil i princippet samarbejde med alle der har samme mål som os.

Vi håber, at rigtig mange vil bruge os til at nuancere debatterne om; Beskæftigelsen i skibsfarten, Dansk skibsfarts reelle størrelse, beskatning af rederier, rederiernes indflydelse på dansk erhvervspolitik og tekniske forhold.

Stifterne er;

Henrik Berlau

Forhenværende formand for Sømændenes Forbund og tidl. MF.

Kurt Rye Damkjær

Tidligere kaptajn, direktør og Rektor SIMAC

Ole Ingrisch

Skibsfører, civiløkonom, bestyrelsesmedlem og tidligere CEO for Esbjerg Havn

Niels Tolstrup

Ejer ”Strategic Advising” og tidligere direktør i transportbranchen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *