TV fra folketinget om fritagelse af rederierne fra OECD-aftalen.

Samrådet om fritagelse af rederierne fra OECD-aftalen fandt sted torsdag den 27. januar kl. 10.15 i lokale S-092 på Christiansborg.


Ministeren er blevet bedt om at redegøre for indholdet af det danske forhandlingsmandat i relation til undtagelsen af rederierne fra minimumsselskabsskattesatsen på 15 pct. under forhandlingerne i OECD, der førte til aftalen af 8. oktober 2021 om beskatning af den digitale økonomi, herunder om Danmark gik til forhandlingerne med et mandat om at fritage rederierne, eller om man ændrede position under forhandlingerne under indtryk af øvrige landes holdning.

På nedenstående link til Folketingets TV kan man se mødet som varede ca 1 time

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/sau/kalender/58854/samraad.htm