Udtalelse fra FH om DIS lovens paragraf 10

FH (LO) har siden 1988 krævet DIS lovens paragraf 10 ændret således at danske fagforeninger ikke er udelukket fra at overenskomst dække alle søfarende uanset nationalitet. 

DIS loven er et indgreb i de frie forhandlinger. 

Se videon her under