DIS-loven er konventionsstridig- det har ILO gentaget de sidste 30 år

x

DIS-loven er konventionsstridig-det har ILO fastslået de sidste 30 år

Direktør Anne W. Trolle, Danske Rederier argumenter i et indlæg i Søfart i uge 18-https://www.soefart.dk/article/view/847980/debat_replik_disloven_er_i_overensstemmelse_med_internationale_regler?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily for, at DIS-loven hverken er i strid med ILO’s konventioner eller EU’s arbejdsmarkedslovgivning. Den argumentation bygger på en række fejlslutninger.

Det er hverken Danske Rederier eller skiftende danske regeringer der afgør om DIS loven er konventionsstridig. Det gør ILO’s ekspertkomite, og i sidste instans er det efter ILO’s vedtægter, som Danmark er bundet af, den Internationale Domstol (ICJ) der er værneting for uoverensstemmelser om fortolkning af ILO-konventioner. Tiden er inde til at få sagen indbragt for domstolen. At opretholde uenighed med ILO i mere end 30 år, er uværdigt for en stat, der hævder at arbejde for et regelbaseret internationalt samarbejde.

Hvorfor indbringes sagen ikke for domstolen

Et godt bud er, at hverken skiftende regeringer eller Danske Rederier har mod på det. Det kan undre, ikke mindst i lyset af, at man er så sikre udadtil, ja nærmest skråsikre på at vinde sagen. 

Loven bliver ikke mere rigtig af, at Danske Rederier har etableret et ret dyrt selvudråbt kontaktudvalg, hvor faglige organisationers deltagelse forudsætter, at de anerkender rederiernes ret til at indgå overenskomster i udlandet. 

At loven er konventionsstridig, har ILO afgjort, en afgørelse som Fagbevægelsens Hovedorganisation officielt støtter. 

EU-domstolen bør aktiveres

Fuldstændig som i striden med ILO bør spørgsmålet, om diskrimination af søfarende EU-borgere der ved DIS lovens § 10 er afskåret fra at opnå danske løn og arbejdsvilkår indbringes for EU domstolen. Men som for konflikten med ILO har der heller ikke været appetit fra skiftende regeringer til at få det spørgsmål prøvet.

Ingen arbejdsløse danske søfolk

Anne W. Trolle peger på, at der stort set ikke er nogen arbejdsløshed blandt danske søfolk. Det har ikke noget med de principielle sager at gøre, og så er der i øvrigt generelt i Danmark næsten ingen arbejdsløshed. I forbindelse med søfart er det en naturlig konsekvens af den fortsatte faldende beskæftigelse for danske søfarende, som har resulteret i, at der næsten ikke er nogen danske søfarende tilbage. At der er en faldende beskæftigelsesandel for danske søfolk, fremgår tydeligt af den seneste rapport om ”Beskæftigelse og Produktion” i det Blå Danmark.

Globalisering fra nederste skuffe

DIS-lovgivningen som sætter den danske arbejdsmarkedsmodel ud af kraft ved lov, bygger på globalisering når den er værst. Først arbejder man aktivt for og lykkes med at overbevise politikkerne om, at der ikke er andet at gøre end af følge med i ræset mod bunden. Når bunden så er nået, slår man opgivende ud med hænderne og argumentere for, at man kun kan klare sig i den globale konkurrence, hvis man får flere massive lempelser i sine rammevilkår, herunder Tonnageskatteloven. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *