Mærsk parat til at se på øget beskatning af rederiaktiviteter

Mærsk i 180 graders vending om beskatning af rederiaktiviteter. Nu ligger initiativet hos politikkerne

Mærsks administrerende direktør Søren Skou er på det seneste i pressen, blandt andet Shipping Watch og TV2 News, citeret for ikke at afvise en ændring af tonnageskatten, bare der findes en international løsning, som sikrer lige vilkår for rederierne.

Med baggrund i Søren Skous nye udmelding må det være på tide, at der i et regeringsgrundlag, kommer en aftale om, at tage initiativ i OECD til, at Rederierne kommer ind under en global skatteaftale. Det gøres formentlig nemmest ved at inkludere rederibranchen i aftalen om en global minimumsskattesats fra 2021. 

Danmark har sammen med to andre skattelylande stået i spidsen for modstanden mod en international skattesats for rederier

Søren Skous udmelding er interessant, fordi Danmark sammen med Grækenland og Singapore var de lande, som mest aktivt kæmpede for, at rederierne ikke skal være omfattet af den minimusskattesats på 15 procent som OECD vedtog i efteråret 2021.

Ifølge kilder i OECD var de tre lande, som alle tilbyder skattely til rederier, voldsomme modstandere af, at rederibranchen blev omfattet af OECD aftalen. Daværende skatteminister Morten Bødskov blev på et samråd i skatteudvalget i efteråret 2021 spurgt, hvordan det danske forhandlingsmandat var blevet fastsat. Det ville han ikke svare på.

Der er i øvrigt rederier som driver containerfart i konkurrence med Mærsk som betaler mellem 10 og 15 procent i selskabsskat. Tonnageskatten som Mærsk forventes at betale i 2022 af overskuddet af søfarten forventes at blive mindre end en halv procent.           .

Rederiernes meget store ubeskattede overskud de seneste par år skygger for debatten

Debatten om urimeligheden og det samfundsskadelige i den nærmest ikke eksisterende beskatning af rederiernes indtægter fra skibsfart blev startet af de økonomiske vismænd helt tilbage i 2006. Vismændene har gentaget kritikken i deres forårs- og efterårsrapport om Dansk Økonomi i år.

Debatten om tonnageskatten er blevet aktualiseret af de seneste års meget store overskud i dele af rederibranchen.  Det er blevet tydeligt for mange, at de meget lempelige beskatningsforhold for rederierne er uholdbare i en verden, hvor ulighed og skatteunddragelse bliver mere og mere uacceptable. 

Det er lykkes for rederibranchen at afvise debatten med, at det er ekstraordinære profitter i forbindelse med coronaen som høstes lige nu. Overskuddene er ekstraordinære, men set over en længere periode har det stadig været en meget stor fordel for rederierne at have den meget lempelige beskatning.

Stor effekt på BNP men ingen på statens indtjening

Rederiernes brancheorganisation Danske Rederier er rejsende i en fortælling om rederibranchens meget store bidrag til det danske BNP, men man glemmer behændigt at fortælle, at nettovirkningen stort set er nul. Det viste nationalbanken i en aldrig gentaget analyse i 2009, hvor der i årene før også have været rigtig gode år for rederibranchen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *