Store overdrivelser i beskæftigelsestal fra Søfartsstyrelsen bruges til at retfærdiggøre milliard tilskud

Kan det virkelig være en offentlig styrelses opgave at udgive en rapport, som er et rent skønmaleri af et erhvervs beskæftigelse, og som efterfølgende bruges til at retfærdiggøre kæmpe tilskud til det samme erhverv? Det gør i hvert fald Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen overdriver beskæftigelsen i Det Blå Danmark med omkring 30 procent

I rapporten ”Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark 2021” der udkom i 2022 har Søfartsstyrelsen opgjort beskæftigelsen i Det Blå Danmark til 64.413. Via aktindsigter kan Tænketanken Fair Maritim afsløre, at det reelle tal er ca. 49.500. Søfartsstyrelsen overdriver således beskæftigelsen med omkring 30 procent.

“Stol aldrig på en statistik, som du ikke selv har forfalsket,”

lyder nogle ofte citerede visdomsord fra Winston Churchill. Det gør sig i den grad gældende for rapporten, som Cowi Consult har udfærdiget for Styrelsen.

Skal legitimere store milliard tilskud

Rapporten er den seneste i en lang række, der gennem årene har været brugt til at legitimere de milliarder, som danske rederier årligt modtager i støtte gennem Tonnage Skat og DIS-ordningerne. 

Rederierne forventes som modydelse at øge den danske beskæftigelse i Handelsflåden. Beskæftigelsen af danske borgere er ikke øget – tværtimod, den er faldet, samtidig med at der har været en eksplosion i antallet af udenlandske søfarende på danske skibe. Det forsøger man med forskellige fiflerier at skjule. 

Rapporten, som udover at være skæmmet af faktuelle fejl, leverer også et rent skønmaleri af beskæftigelsen i branchen derbliver brugt til at fortælle om en succes, som ved lidt nærmere eftersyn reelt er en fiasko.

Tilskud på 50 milliarder til Rederierne har intet med det Blå Danmark at gøre

For år tilbage fandt man på at tale om erhvervsklynger. Den maritime erhvervsklynge blev døbt ”Det Blå Danmark”. Man gjorde klyngen så stor som overhovedet mulig, og det var vel næsten kun fiskeriet som ikke blev omfattet. 

Af de mange erhvervsgrene man kan komme ned i kassen, er det kun rederierne, som er omfattet af de helt særlige tilskudsordninger der fritager dem for almindelig beskatning. Trods milliard store tilskud, betaler rederierne stort set ikke skat. 

Christoph Houmann Ellersgaard, lektor på CBS anslår at skattefritagelsen til Rederierne i 2022 koster samfundet i omegnen af 50 milliarder kroner. 

Søfarten betyder meget lidt for det Blå Danmark

Man må rimeligvis stille det spørgsmål om f.eks. havne i Danmark er afhængige af dansk skibsfart? Det er på ingen måde tilfældet. Et er, at det er et sjældent syn at se et dansk skib i en dansk havn, det næste at havnene i sagens natur vil være der uanset hvem der besejler dem.

Med den stadige udflytning af rederiernes tekniske organisationer til særligt Fjernøsten, bliver der mindre og mindre forretning for udstyrsproducenterne med det, som engang var danske rederier. Noget mange i branchen gerne peger på udenfor referat.

Det eneste sted hvor søfarten virkelig fylder er i valutaindtjeningen, når den opgøres brutto, opgøres den netto, så punkteres ballonen nok engang.

Metoden man opgør beskæftigelsen på, er skiftet så mange gange, at statistikken reelt intet fortæller

De mange skift i hvordan beskæftigelsen opgøres har været brugt for at sløre det faktum, at der reelt har været et voldsomt fald i antallet af danskere, som er beskæftiget i handelsflåden, f.eks. er der ingen danske skibsassister på langfart. Når der ses bort fra færger og specialskibe, discjockeyer og tjenere, så er den danske sømand lige så truet som storken.

Fra skuffen med kuriositeter 

Rapporten er fyldt med tvivlsomme slutninger og direkte fejl og det kan være svært at beslutte hvor der skal begyndes og sluttes, men her kommer lidt fra rodekassen

I rapporten er medtaget ALLE personer (11.862) som er beskæftiget indenfor Spedition i Danmark. Det på trods af, at langt hovedparten beskæftiger sig med transport via landevej, tog eller fly. Det betyder at beskæftigelsestallet er overvurderet med omkring 10-11.000 medarbejdere

På et tidspunkt, hvor det også kneb med antallet af beskæftigede, har Søfartsstyrelsen besluttet at ansatte indenfor olie- og gas efterforskning og produktion skal medregnes. Styrelsen kan ikke redegøre for hvorfor man fastholder beslutningen. Det giver en overvurdering af beskæftigelsen med omtrent 3.000 personer. Men indtjenings- og antalsmæssigt er det selvfølgelig en attraktiv branche at tage med.

Fiskerierhvervet er trods alt ikke en del af Det Blå Danmark men upåagtet har Søfartsstyrelsen medtaget de ansatte i fiskerihavne og på værfter der udelukkende bygger fiskeriskibe. Konservativt anslået er det en overvurdering på mindst 1.000 personer. 

Søfartsstyrelsen fortæller, at man ikke kan beregne hvor mange danskere der arbejder på udenlandske skibe eller som med bopæl i Danmark arbejder indenfor diverse transportfag i udlandet. Derfor har man medtaget alle og tallet bliver for højt.Fair Maritim skønner at der er overdrevet med ca. 250 personer.

På Fair Maritims henvendelse har Søfartsstyrelsen oplyst, at der i flere år har været fejl i inflationskorrektionen, hvilket har betydet for høje beskæftigelsestal og at der har været fejl i behandlingen af data for ”individer med manglende uddannelse” hvilket også har bevirket for høje beskæftigelsestal. 

Samtlige rapportens tal er blæst op

Mistanken om, at rapporten er produceret med det ene formål at sløre den reelle beskæftigelse, ville nok ikke opstå, hvis rapporten havde indeholdt en blanding af for små og for store tal. Vi er ikke faldet over et eneste tal som er for småt, men mange overdrivelser.

Og så det helt udenfor Skiven

Fra de mere kuriøse fejl kan nævnes at Søfartsstyrelsen i flere år har brugt Frederikshavn Shipping A/S og Karstensens Skibsværft A/S som eksempler på de virksomheder der repræsenterer Det Blå Danmark. Problemet er bare at der ikke findes en virksomhed med navnet Frederikshavn Shipping A/S og at Karstensens Skibsværft A/S beskæftiger sig med byggeri af fiskerskibe som jo slet ikke burde være en del af Det Blå Danmark iflg. Søfartsstyrelsen selv.

Søfartsstyrelsen fører samfundet og politikerne bag lyset

 

Med mængden af fejl og mørklægninger må den interesserede borger spørge sig selv om ledelse og ledende medarbejdere i Søfartsstyrelsen ikke er bekendt med kodeks 7, – de syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – i forbindelse med rådgivning og bistand til ministre. Nogle af de syv pligter som embedsmænd er forpligtet til er:

Sandhed, faglighed, ansvar og ledelse og åbenhed om fejl

Det er på tide at Søfartsstyrelsen stopper talmagien 

Det som foregår nu er, at der blæses højt og flot på de forpligtelser enhver styrelse har til at arbejde sanddrueligt. I stedet bruges der penge og kræfter på at føre offentligheden og politikerne bag lyset. De eneste som har glæde af det er rederierhvervet, der får skabt ro om de enorme tilskud, vi som samfund yder deres aktionærer.

Fair Maritim støtter at der laves en årlig rapport, som viser udviklingen i beskæftigelsen, men vi må kræve at tallene er gennemsigtige og lægges ærligt frem. Det simple krav må vi forvente, at Søfartsstyrelsen er parat til at imødekomme i kommende rapporter.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *