DIS-lovgivningen og Danmarks konventionsbrud

ILO erklærede allerede i 1989, at DIS lovgivningens paragraf 10 var i strid med ILO konventionernes bestemmelser om retten for arbejdstagere til at organisere sig. 

Siden har skiftende danske regeringer med juridiske badutspring undgået at tage stilling til spørgsmålet, trods gentagne henvendelser fra ILO. Uafhængig af regeringernes fortolkninger så har firmaer, som har underskrevet Global Compact et selvstændigt ansvar for af følge konventionerne. 

Et overset aspekt har været, at en lang række af de store danske rederier alle gennem deres medlemskab af Global Compact https://globalcompact.dk/ har påtaget sig selvstændig at overholde en lang række FN-konventioner, herunder ILO-konventionerne.

Kritiske aktionærer ved Frank Aaen har bedt Global Compact – Danmark om at bekræfte, at A.P. Møller har et problem med DIS-lovgivningen. Læs Spørgsmålet nedenfor.

——————————————————————————————————————————–

Global Compact

Vesterbrogade 1C 5. sal

1620 København

Att. Direktør Sara Krüger Falk

Vedr: Global Compact og den danske DIS-lov.

I forbindelse med en diskussion jeg som aktionær har med A.P.Møller – Mærsk vil jeg bede om en bekræftelse på følgende spørgsmål.

Rederiet A.P.Møller – Mærsk har ved sin tilslutning til UN Global Compact selvstændigt forpligtet sig til at overholde ILO’s kernekonventioner, herunder konventionerne 87 & 98.

Loven om Danske Internationalt Skibsregisters (DIS) er uforenelighed med ILO-konventionerne 87 og 98. ILO. Det fremgår af ILOs behandling af spørgsmålet. ILO behandlede i 1989 en klage fra det daværende LO og Sømændenes Forbund og konkluderede at DIS-loven § 10 var i strid med konventionerne. Siden 1989 har ILO’s Expertkomitee opretholdt, at DIS lovens § 10 er i strid ILOs kernekonventioner.

Rederiet har således et problem med DIS-lovens § 10.

Kan denne konklusion bekræftes.Frank Aaen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *