Hvor grøn er den blå motorvej

Ikke helt så grøn, som mange drømmer om

Analysen nedenfor er skrevet af Hans Otto Kristensen og Niels Tolstrup og har været bragt i fagbladet Søfart.

Vi læser og hører næsten dagligt om den blå motorvej og de store miljøfordele, der ligger i at
bruge søtransport. Men hvad er fakta og hvad er ønsker og håb?
Vi har begge arbejdet med søtransport i over 40 år og meget af tiden med intraeuropæiske
søtransporter. Vore hjerter er helt klart i søtransporten, men vi ønsker også en diskussion der er
fair og baseret på fakta, ikke kun på ønsker og håb.

Den blå motorvej og miljø skal man være varsom med at udtale sig om

Baseret på en computermodel SHIP-DESMO, der er udviklet af Hans Otto Kristensen, som
seniorforsker på DTU og som efterfølgende er blevet forfinet i regi af hans eget rådgivende firma
HOK Marineconsult APS, og som bl.a. bruges af det amerikanske miljøagentur EPS, har vi
analyseret to intraeuropæiske transport scenarier. Begge viser desværre at den blå motorvej ikke
altid er mere miljøvenlig end den sorte motorvej.

Intra-europæiske skibstransporter er ofte mere CO2 belastende end lastbilstransporter

Intra-europæiske skibstransporter er ofte mere CO2 belastende end lastbilstransporter
I de to scenarier vi har analyseret, er det ene baseret på en container transport fra Genova på ro-
ro skib til Herning via Esbjerg Havn kontra en lastbilstransport mellem de samme to steder. Her er
ro-ro løsningen ca. 180 % mere CO2 belastende end lastbilstransporten. Det andet scenarie er en
container transport mellem Valencia og Herning på et container feederskib via Aarhus Havn kontra
en lastbilstransport mellem de samme to steder. Her er containerskibsløsningen ca. 9% mere CO2
belastende end lastbilstransporten. I alle tilfældene er der regnet på dør-dør basis og inkl.
positionering af udstyr.

Hvorfor er søtransporten ikke mere miljøvenlig end lastbil

Grunden til forskellene er dels, at ro-ro skibe udleder ca. samme CO2 mængde per lastton/km som
en lastbil. Et container feederskib (1000 TEU) udleder ca. 1/3 mindre CO2 per lastton/km end en
lastbil men i mange tilfælde er selve søtransporten meget længere end landevejstransporten,
hvorved CO2 fordelen forsvinder.
Der kan laves mange forskellige scenarier men en grov tommelfingerregel er at ro-ro transporter
udvikler lige så meget CO2 som lastbiler per lastton/km hvorfor søtransporten skal være kortere
end landevejstransporten før der er en CO2 fordel ved ro-ro. Det betyder at ro-ro transporter fra
den sydlige del af Europa slet ikke kan slå landevejstransporterne. For container transporter på
feederskibe kan man sige, at transporter fra tæt på den europæiske atlanterhavskyst kan
konkurrere på CO2 udledningen med landevejstrafik men øst for Gibraltar har
landevejstransporterne CO2 fordelen.

Når du næste gang læser udsagn om miljøfordelene på den blå motorvej så husk at ikke alt er
mere grønt på havet end på landevejene – selvom vi jo nok alle ville ønske det var sådan.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *