Mere om Rederiernes eventyrlig lave skattebetalinger

Skatteministeriet har opgjort de seneste 9 års skattebetalinger fra rederierne. De seneste 9 år indeholder både exeptionlt gode og ganske dårlige indtægtsår – samlet set er der betalt 0,8 procent i skat og det er endda højt sat. Du kan læse artiklen med tallene fra Søfart her.

https://www.soefart.dk/article/view/1068849/se_tallene_sa_meget_har_danske_rederier_betalt_i_skat_i_danmark?fbclid=IwAR2e9XGtc1xtPZm-oqsZ_0QjFKT4007xtjXY0qrfvJ8XQ9gjI0GvRMa3zcI

Som vanligt – når der bliver gennemsigtighed- har det affødt en række kommentarer. Som en af tænketanken s medlemmer – Niels Tolstrup – har kommenteret.

nu hjælper det jo sjældent at slå budbringeren ihjel og i så fald skal man også efter Børsen som har en tilsvarende artikel i dag. diskuterer problematikken. de 0,8% fremkommer ikke kun over de seneste par rekord år men er gennemsnittet over en årrække som også inkluderer 2 dårlige år. i børsen påstår Danske Rederier at alle de lande vi konkurrerer med har nogenlunde samme skatteforhold men man da gerne ville betale mere hvis alle andre også gør det. hvorfor gik Danske Rederier og den danske stat sammen med grækenland og singapore så imod at rederier skulle inkluderes i OECDs globale skat? ved et samråd i 2021 lovede skatteministeren at se på forholdene i andre lande da han ikke kunne bevise at de havde samme forhold som Danmark. Til dato er denne analyse ikke fremkommet. Hvorfor mon?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *