Frigast udvalget rammer ikke helt plet.

Af Henrik Berlau og Niels Tolstrup, Tænketanken Fair Maritim

Fair Maritim hilser med forbehold Frigast rapporten velkommen

Frigast rapporten bekræfter Fair Maritims’ argumenter gennem de seneste år om, at statsstøtte ikke bør være uden slutdato, skal være gennemsigtigt og ikke må ende som driftsstøtte. Den skal være nem at administrere og den skal evalueres, så vi er sikre på, at statsstøtten giver de ønskede resultater. I Fair Maritim håber vi, at regeringen vil sikre at disse anbefalinger følges for al statsstøtte fremover. Anbefalinger falder i øvrigt helt i tråd med de krav som EU- statsstøtte direktivet stiller.

Vi kan godt forstå, at Frigast udvalget har valgt at se på den milliard store støtte til søfarten. Blandt de mange statsstøtteordninger springer den i øjnene. I lyset af den manglende gennemsigtighed har det været muligt for rederierne at forvalte ordningerne – DIS og Tonnageskatten – på en måde, så det er svært at se, at andre end aktionærerne har haft glæde af dem.

Da søfartspakken i 1988 indførte DIS-skatteordningen for danske søfarende var det som modvægt til DIS-lovens §10. Den åbnede for, at rederierne fremover kunne forhyre udenlandske søfarende på deres hjemlands vilkår. Det blev i loven også forbudt danske fagforeninger at tegne overenskomst på vegne af udenlandske søfarende. I Fair Maritims’ optik er skattefriheden og DIS lovens § 10 hinandens forudsætninger, fjernes den ene må den anden også falde.

At afskaffe DIS lovens § 10 vil samtidig bringe Danmark tilbage i folden af de lande der overholder internationale konventioner. Det vil også genetablere den danske forhandlingsmodel på Søfartsområdet, hvor man helt uhørt ved lov – i nu snart 40 år – har forbudt danske fagforeninger at tegne overenskomst.

Hvis man kun afskaffer skattefriheden for danske søfarende, vil det yderligere forringe deres konkurrencesituation i forhold til udenlandske kolleger, og de sidste danske job til søs, bortset fra færgerne, vil forsvinde.

Har udvalget ladet sig begrænse af sit kommissorium

Frigast udvalget er blevet bedt om at finde 2 milliarder årligt, kan det være grunden til at man foreslår Tonnageskatte bevaret, mening giver det ikke!

Vi er mildt sagt overraskede over, at rapporten med nogenlunde samme argumenter som omkring DIS kommer frem til, at Tonnageskatten skal bevares.

Selvom de officielle tal på ingen måde lever op til kravet om åbenhed og gennemsigtighed, viser de beregninger vi i tidligere rapporter og artikler har lagt frem, at støtteelementet er langt større gennem Tonnageskatten end DIS.  Ingen kender den mere præcise størrelse på denne del af statsstøtte og ingen kender konsekvenserne nu 20 år efter tonnageskatten blev indført.

Men en ting er sikker. Det blå Danmark har det ikke bedre trods årlig statsstøtte i milliardklassen.

Når vi allerede nu hører beklagelserne fra rederierne om rapportens anbefalinger, må man forstå, at deres forretningsmodel er baseret på statsstøtte, hvilket jo generelt er imod Frigast rapporten. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *