Høring om Tonnageskat og DIS blev en succes

Oplægs holderne havde alle meget interessante indlæg, som stillede skarp på, hvordan rederierne gennem årene har formået politikerne til at lovgive ensidigt til erhvervets fordel, uden at have focus på samfundets bedste.

Når det kommer til rederierhvervet er det som om, at det politiske flertal har glemt at statskassen, ikke er deres egen tegnebog, men vores allesammens pengepung.

Tonnageskatten er ikke en “vægtafgift”- Danmark et skattely

Fair maritim kunne på høringen fremlægge bevis for, at tonnageskatten langt fra er en såkaldt “vægtafgift” med et fast årligt beløb. Tonnageskatten giver mange muligheder for fradrag i det beløb der skulle være en fast afgift, og sådan ender Danmark, som et af verdens bedste skattely for rederier. Disse fradragsmuligheder er efterfølgende blevet bekræftet af skatteministeren. Vi skriver mere om det de kommende uger

Da politikkerne eksproprierede de søfarende overenskomster

Helt fra begyndelsen af, er DIS blevet kritiseret for at indskrænke de søfarende og de faglige organisationers frie ret til at organisere sig og til at forhandle overenskomster. ILO har igen og igen rettet kritik mod ordningen, med opfordring til de danske myndigheder om at bringe konventionsbruddene til ophør. Som de tre vise aber har politikerne og deres håndgange i embedsværket med mere og mere fantasifulde forklaringen undslået sig. Interessant er det, at Europarådet nu igen tager kritikken op på øverste niveau. Det kom der denne artikel ud af i Søfart.

https://www.soefart.dk/article/view/1087857/europaradet_i_nyt_angreb_pa_dansk_rederilovgivning?fbclid=IwAR33SZT-NptT8eXo0jat7GBg6Wd3HozSQUPc-y-FU9TykMHxly9GUKZBWyM

Mere vil følge

Vi vil i de kommende uger lægge de enkelte oplægsholderes præsentationer ud på hjemmesiden, og kan garantere at det bliver spændende læsning.

Foto: Marianne Tolstrup

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *