Fair Maritim foreslår at Tonnageskatten afskaffes og DIS-ordningen ændres.

Begge ordninger er massive statsstøtteordninger til rederibranchen, og har antaget karakter af at være varige, uden at det har gavnet dansk beskæftigelse.

Senest har Frigastudvalget og Det Økonomiske Råds Formandskab udgivet rapporter om de to ordninger.

De økonomiske Vismænd undsiger delvist Frigast udvalgets forslag til ændringer af statsstøtten til rederierne.

D. 19. februar 2024 præsenterede Ekspertgruppen – Frigastudvalget – For Fremtidens Erhvervsstøtte deres første rapport, der anbefaler en udfasning af skattebegunstigelsen for ansatte på skibe i Dansk International Skibsregister (DIS-ordningen).

Det Økonomiske Råds Formandskab støtter i den netop udkomne produktivitetsrapport anbefalingen.  

En central uenighed mellem Frigastgruppen og Formandskabet drejer sig om tonnageskatten, en særlig meget lav skat for rederier, som mange rederier faktisk slet ikke betaler.Tonnageskatteordningen sikrer danske rederier betydeligt lavere skat end mange af deres internationale konkurrenter.

Mens Frigastgruppen ikke anbefaler ændringer i tonnageskatten, mener Formandskabet, at tonnageskatten også bør revideres. Argumentet er, at selskabsbeskatning bør være neutral på tværs af brancher for at opretholde ensartede beskatningsforhold.

Fair Maritim støtter at tonnageskatten afskaffes.

Den danske tonnageskat sikrer danske rederier en af de absolut laveste skatter i noget land. Danske Rederier og skiftende regeringer har argumenteret for, at tonnageskatten sikrede danske rederier vilkår på linje med deres internationale konkurrenter. Det har vi i Fair Maritim undersøgt, og vi offentliggjorde på vores Christiansborg høring, at danske rederier er udsat for en af de absolut, med længder, laveste beskatninger, når der sammenlignes med konkurrenterne Det kan du se her . Vi kan derfor støtte at tonnageskatten afskaffes og foreslår i stedet en global skat på rederier.

DIS-ordningen bør ændres.

Fair Maritim mener at DIS ordningens skattefrihed for søfarende bør afskaffes, men at det skal ske i en sammenkobling med at DIS lovens paragraf 10 afskaffes. En afskaffelse af paragraf 10 vil betyde, at forhandlingsretten på overenskomstområdet sendes tilbage til Danske fagforeninger, at Danmarks brud på internationale konventioner om arbejdstager rettigheder stoppes og at der sker en normalisering på det maritime beskæftigelsesområde.

Det lyder enkelt, det er det ikke, men vi arbejder på et forslag om hvordan det maritime arbejdsmarked kan normaliseres.

Man kan ikke miste noget som allerede er tabt

Helt forventelig har der lydt et hylekor af advarsler om, at en afskaffelse af DIS-ordningen vil føre til tab af arbejdspladser. Det er vi enige i, hvis altså der ikke bliver lavet sammenkoblingen med afskaffelsen af DIS-lovens paragraf 10. Kommer sammenkoblingen, vil som minimum de sidste danske arbejdspladser sikres, og vi tror også, der vil ses en fremgang om end mindre i den danske beskæftigelse.

De der advarer om tab af maritime arbejdspladser skulle man afskaffe DIS-ordningen, har været fuldstændig tavse når vi har spurgt om, hvor mange danske søfolk de faktisk beskæftiger.

Vi har tidligere analyseret os frem til at der nok er omkring 2500 danskere tilbage i DIS indregistrerede skibe, og at langt de fleste arbejder på færger i DIS. Det tal korrigerer vi gerne, når og hvis der fremlægges beviser for at tallet er forkert.

Indtil da må vi fastholde at antallet af danskere på DIS-skibe udenfor færge-og nærfart er meget lille.

Truslerne om alverdens ulykker står som altid i kø.

De sædvanlige trusler fra branchen om udflagning og opsigelser af danske søfarende er langt hen ad vejen tomme trusler, for det er svært at miste noget som allerede er tabt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *