Europarådet i fornyet kritik af Danmark

Danmark igen fundet skyldig i brud på det Europæiske socialcharter. 

Europarådets Ministerkomite har på sit møde den 5. juni vedtaget en resolution, der fastslår at Loven om Dansk Internationalt Skibsregisters (DIS) §10 strider mod Det sociale Charter §5 og 6, som Danmark har ratificeret. Læs resolutionen her Ministerrådets kritik .

DIS lovens §10 forbyder danske fagforeninger at overenskomstdække udenlandske søfarende. Dermed fjernes i realiteten alle incitamenter til, at udenlandske søfarende tilslutter sig danske fagforeninger. 

Kun Søfarten er omfattet af en dansk lov mod den frie organisations- og forhandlingsret.

En sådan lov er i Danmark kun gældende for søfart. Loven har i praksis etnisk udrenset danske søfarende i skibe i langfart.  

Ministerkomiteen bekræfter kritikken som Socialkomiteen vedtog i marts 2022. Europarådet har kritiseret DIS loven for disse forhold siden 1996.

Danmark er forpligtet til at sikre fri organisationsret.

Ministerkomiteen fastslår at Danmark er forpligtet til at fremme frie og lige forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere samt ikke vedtage love der indskrænker denne frihed.

Vedtagelsen skal ses i lyset af, at ILO har kritiseret Danmark for DIS lovens på samme grundlag siden 1989, og forventes at gentage kritikken på Arbejdskonference i år.

På Fair Maritim’s høring den 14. marts 2024 – læs mere i linket – resume fra høring[1]– blev det foreslået, at indbringe spørgsmålet om DIS-loven forenelighed med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den mulighed undersøges i øjeblikket.

Fakta om Europarådet:

Europarådet er en international organisation oprettet i 1949, som har det formål at fremme værdier som demokrati, menneskerettigheder og udviklingen af retssamfund. Europarådet er ikke en del af EU, og man må derfor ikke forveksle Europarådet med ”Det Europæiske Råd” eller “Ministerrådet/Rådet”, som er to af de vigtigste institutioner i EU-systemet. 


[1] Socialkomiteens kritik af den danske lovgivning og udsigten til at Danmark lytter til kritikken
Henrik Kristensen (Deputy Executive Secretary European Commite of Social Rights)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *