Om Os

Vision

Tænketanken Fair Maritim’s formål er at fremme en videns baseret debat indenfor det blå Danmark, især på søfarts-og havneområdet. Vi vil være en modvægt til lobby- og interesseorganisationer, hvis særinteresser alt for ofte én til én afspejles i politiske beslutninger uden at samfundets interesser tilgodeses. Vi arbejder for, at der skabes en bedre balance i de beslutningsgrundlag, som bl.a. Dansk søfarts- og havnepolitik træffes på.

Fair Maritim deltager i den politiske debat bredt på områder som statsstøtte gennem f.eks. Tonnageskat og DIS-ordning, fremme af beskæftigelsen af danske søfarende, de sociale forhold for alle ansatte i rederierne, branchens miljøspørgsmål og havneinfrastruktur, som skibe og rederier er afhængige af.

Fair Maritim er uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Alle der deltager i tænketankens arbejde er frivillige og ulønnede. Alle tænketankens frivillige har specialviden fra det blå Danmark og dækker mange forskellige kompetencer.

Mission

Tænketanken Fair Maritim vil arbejde for at påpege de reelle forhold igennem analyser, udbredning af resultaterne ved informationsmøder, igennem medier, via aktive sociale medier og politisk lobbyvirksomhed. Arbejdet sker i tænketanken med medlemmerne. Tænketanken er politisk neutral, men vil i princippet samarbejde med alle der har samme mål som os.

Jer

Tænketanken Fair Maritim håber, at rigtig mange vil bruge os til at nuancere debatterne om; beskæftigelsen i skibsfarten, dansk skibsfarts reelle størrelse, beskatning af rederier, rederiernes indflydelse på dansk erhvervspolitik, miljøspørgsmål og tekniske forhold. Herudover deltager vi også i debatten om infrastruktur med tilknytning til maritim treransport som f.eks. havne

Om os

Tænketanken Fair Maritim er stiftet af en gruppe borgere som har arbejdet i private, offentlige og faglige organisationer indenfor erhvervet og inkluderer bl.a. tidligere medlemmer af Folketinget. Gruppen har derfor et bredt praktisk og fagligt kendskab til søfartens særlige vilkår.

Stifterne er:

Henrik Berlau: Forhenværende formand for Sømændenes Forbund og tidl. MF.

Kurt Rye Damkjær: Tidligere kaptajn, teknisk direktør og Rektor Simac

Ole Ingrisch: Skibsfører, civiløkonom, bestyrelsesmedlem og tidligere CEO for Esbjerg Havn

Niels Tolstrup: Tidligere direktør i rederi- og transportbranchen.

Udover Stifterne er personer med erfaring fra bl.a. revision, økonomi og analysearbejde tilknyttet Tænketanken Fair Maritim.