Tænketanken Fair Maritim

2 indlæg

Tænketanken Fair Maritim som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser, arbejder for, at der kommer en modvægt, som varetager samfundets interesser, til rederiernes lobbyvirksomhed. At der kommer balance i den samfundsmæssige- og politiske debat.

Tænketanken Fair Maritim skal være med til at skabe gennemsigtighed og klare mål for den statsstøtte som ydes. Gennemsigtighed, som også kræves af EU regler om statsstøtte, for at vi kan få en kvalificeret debat om det fornuftige i tiltagene, og klare mål for, at vi kan se om støtten virker, blandt andet på beskæftigelsen af danske søfarende. Ingen af delene er i dag opfyldt. Der er ikke målsætning på støtten, og skatteministeren har indrømmet ikke at kende værdien af støtten.